Jelentkezési feltételek


Ön – a továbbiakban úgy is, mint Jelentkező az InfoShow nevű rendezvénysorozat adott eseményére (a továbbiakban úgy is, mint rendezvény) jelentkezési lapjának kitöltésével és online módon történő elküldésével elfogadja a jelen jelentkezési feltételekben foglaltakat. A jelentkezési lap a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (a továbbiakban: MEE) részéről ajánlattételnek minősül, elfogadásával a MEE, mint a rendezvény szervezője és a Jelentkező között szerződés jön létre, mely fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés, valamint a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése tekintetében a MEE az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően jár el.

 

JELENTKEZÉS / REGISZTRÁCIÓ

Jelentkezni egy-egy eseményre külön-külön kell itt: https://infoshow.hu/jelentkezes

A sikeres jelentkezés egyben regisztrációnak is minősül, feltétele a regisztráció a honlapon.

Ehhez meg kell adnia a kért adatokat és jelszavát.

A Jelentkező vállalja, hogy a részvételi díjat a jelentkezéskor bankkártyával megfizeti. A kapcsolódó számlát az egyesület e-mailbe küldi meg a Jelentkező részére. Az eseményen csak sikeres fizetés nyomán tud a t. Jelentkező részt venni!

 

Kapcsolattartó:

Antal Nikolett
rendezvényszervező
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
antal@mee.hu, +36 30/490-8804

 

LEMONDÁS A JELENTKEZŐ ÁLTAL

A jelentkező a részvételét az adott esemény dátuma előtt 10 naptári napon túl kötbérmentesen lemondhatja. Ebben az esetben az egyesület a részvételi díját az által e-mailben megküldött bankszámlára a lemondástól számított 15 naptári napon belül visszautalja.

Ezen időpontot követően a rendezvényen történő részvétel lemondása esetén Jelentkező a teljes részvételi díjat köteles lemondási kötbérként megfizetni a MEE részére.
 

A rendezvény szervezője lemondást kizárólag írásban fogad el, az e-mail útján történő kommunikációt írásbeli formának ismeri el. A lemondást az antal@mee.hu e-mail címre kell elküldeni. A lemondás akkor mentesít a fizetési kötelezettség alól, amennyiben a rendezvény szervezője által írásban visszaigazolásra kerül.

Jelentkezőt nem mentesíti a fizetési kötelezettsége alól, ha a rendezvényen nem jelenik meg és nem élt előzetesen a kötbérmentes lemondás lehetőségével.

A részvevő személye – előzetes egyeztetés mellett, írásban – módosítható.


LEMONDÁS A RENDEZŐ ÁLTAL

A rendezvény szervezője az esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartja. Ebben az esetben a Jelentkező a jelentkezését írásban lemondhatja, az egyesület a részvételi díját az által e-mailben megküldött bankszámlára 15 naptári napon belül visszautalja.

Amennyiben a szervező a rendezvényt lemondja, akkor az egyesület a részvételi díját az által e-mailben megküldött bankszámlára 15 naptári napon belül visszautalja.

 

JOGNYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉS

A https://infoshow.hu honlapon megjelenő tartalmak, képi megoldások és logók szerzői jogvédelem alá esnek, a MEE tulajdonát képezik. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag a MEE jogosult.

A dokumentumokat, jogokat, képeket vagy azok részleteit a MEE előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve közzétenni tilos.

A rendezvényen tömegfelvételnek minősülő kép- és hangfelvételek készülnek, amelyek nyilvánosságra hozatalára (honlap, Facebook, Instagram, Elektrotechnika folyóirat, reklámanyag) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a jogot fenntartja. A tömegfelvételek készítéséhez az érintetteknek nem szükséges hozzájárulását adni. Egyéni ábrázolású képek esetében a MEE hozzájárulást kér az érintettől a készítéshez és felhasználáshoz is.

A MEE a személyes adatok kezelése tekintetében az Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően jár el. Ennek részletei a MEE adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

Az adatkezelési tájékoztató megtekinthetők az alábbi linken:
https://infoshow.hu/files/files/MEE_infoshow_jelentkezes_adatvedelmi_tajekoztato.pdfMAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET
1075 BUDAPEST, MADÁCH IMRE ÚT 5. 
TEL.: +36 30 490 8804
ANTAL@MEE.HU

SimplePay vásárlói tájékoztató